ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620046
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  620046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongrian Ban Kong ( Ra Sot Uthit )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านกง
ตำบล :
  กง
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  0827745658
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:50:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)


นายณรงค์ ภาคภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน