ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสงฆาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620047
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  620047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสงฆาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsongkaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองเงิน
ตำบล :
  กง
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055690003
โทรสาร :
  055690003
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  dctd12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:32:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสงฆารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสงฆาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน