ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620052
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  620052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประดู่เฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpraduthao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านประดู่เฒ่า
ตำบล :
  กง
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-690002
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  st046@sukhothai1.go.th/
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 14:10:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า


นายพรชัย ใบไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน