ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620053
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  620053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANKONGKAILAS(bankrang2465)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกร่าง
ตำบล :
  บ้านกร่าง
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-691254
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2/07/2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:08:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)


ดร.กฤษณะ วุ่นอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน