ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรักรัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620054
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  620054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปรักรัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPRAKRAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปรักรัก
ตำบล :
  กกแรต
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-657279
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน พ.ศ.2475
อีเมล์ :
  prakrak@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงหวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกแรต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08:08:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปรักรัก


นายมนตรี อินทรพุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรักรัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน