ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกแรต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620055
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  620055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกกแรต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKOKRAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกกแรต
ตำบล :
  กกแรต
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-615585
โทรสาร :
  055-615585
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/2497
อีเมล์ :
  watkokrat.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกแรต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10:03:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกกแรต


นายวิลาศ ส่งให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกแรต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน