ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620057
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  620057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคุ้งยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhungyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไกรนอก
ตำบล :
  ไกรนอก
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-657284
โทรสาร :
  055657284
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงหวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 22:12:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคุ้งยาง


นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน