ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620058
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  620058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPongkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโป่งแค
ตำบล :
  ไกรนอก
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-690005
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2500
อีเมล์ :
  st.055@Sukhothai1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนสิงหวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งแค


นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน