ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620060
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  620060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่สุขเกษม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaisukasame
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านใหม่สุขเกษม
ตำบล :
  บ้านใหม่สุขเกษม
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  0870596355
โทรสาร :
  0870596355
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2494
อีเมล์ :
  ฺฺbanmai.su@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงหวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านใหม่สุขเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 21:50:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม


นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน