ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620061
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  620061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaiphothong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่โพธิ์ทอง
ตำบล :
  บ้านใหม่สุขเกษม
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  0869345451
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2500
อีเมล์ :
  banmaipothong@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสิงหวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่สุขเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง


นายทนง มั่นนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน