ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620062
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  620062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านข่อยสองนาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhoisongnang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านข่อยสองนาง
ตำบล :
  ป่าแฝก
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055940135
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11//2485
อีเมล์ :
  jukkrugo6@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มอรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08:29:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านข่อยสองนางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยสองนาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน