ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620063
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  620063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Makluea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองมะเกลือ
ตำบล :
  ไกรใน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-690007
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2490
อีเมล์ :
  maklua@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:14:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ


นายประนอม อินทโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน