ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620064
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  620064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเสาหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsaohin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองกาสลัก
ตำบล :
  ไกรใน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  0817278891
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/06/2502
อีเมล์ :
  watsaohinsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:07:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเสาหิน


นายธนวัฒน์ พุดจาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน