ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620065
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  620065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังขวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านแปลงกรุ
ตำบล :
  ไกรใน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  0900575688
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  nid2517@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มอรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 18:57:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังขวัญ


นางปัญจพร แสงเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน