ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620067
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  620067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเสาเถียร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Sao Thian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเสาเถียร
ตำบล :
  ไกรใน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  0931399510
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  churien1960@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไกรใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:26:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร


นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน