ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเดือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620069
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  620069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเดือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongduay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงเดือย
ตำบล :
  ดงเดือย
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-691026
โทรสาร :
  055-691026
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2459
อีเมล์ :
  bdd_s@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงหวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเดือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:32:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเดือย


นายทองหล่อ คล้ายแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน