ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620070
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  620070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์หอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphoohoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโพธิ์หอม
ตำบล :
  ดงเดือย
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-691252
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13สิงหาคม2482
อีเมล์ :
  banphoohoom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงหวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเดือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:21:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์หอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน