ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620073
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  620073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donsumrong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนสำโรง
ตำบล :
  ดงเดือย
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  0895633587
โทรสาร :
  0895633587
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงหวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดงเดือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสำโรง


นางสาวชรินยา สุขย้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน