ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620074
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  620074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonsak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไกรกลาง
ตำบล :
  ไกรกลาง
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-690108
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  ds-231@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 17:43:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231


นายนิคม มั่นถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน