ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620075
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  620075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านป่าแฝก
ตำบล :
  ป่าแฝก
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-019311
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่ง


นายประจักษ์ สระชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน