ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620076
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  620076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่ไทยบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmaithaibumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนามะเกลือ
ตำบล :
  ป่าแฝก
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-691414
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/08/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มอรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16:51:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง


นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน