ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620077
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  620077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsreemaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแป้ง
ตำบล :
  ไกรกลาง
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-691253
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04 ธันวาคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อรุโณทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09:51:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีเมือง


นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน