ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตูม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620081
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  620081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตูม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGTUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองตูม
ตำบล :
  หนองตูม
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-655459
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  ntschool51@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08:25:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตูม


นายสิริเวศน์ เกตุทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน