ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620082
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  620082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKONOK PRACHANUCRO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเกาะนอก
ตำบล :
  หนองตูม
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-690105
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย.2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:31:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)


นายสุภัค พวงขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน