ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620083
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  620083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongbua(jitpinitprachasun)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองบัว
ตำบล :
  ท่าฉนวน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-655272
โทรสาร :
  055-655272
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าฉนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 13:25:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน