ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าฉนวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620084
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  620084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าฉนวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattachanuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าฉนวน
ตำบล :
  ท่าฉนวน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-655972
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  wattachanuanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  64170
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 19:20:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าฉนวน


นายเกษม อบเชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน