ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหางตลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620085
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  620085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหางตลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathangtalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหางตลาด
ตำบล :
  ท่าฉนวน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  0-5594-4351
โทรสาร :
  0-5594-4351
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  wathangtaladschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าฉนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหางตลาด


นายประกิจ สีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหางตลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน