ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620087
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  620087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเรื่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bunnumruang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำเรื่อง
ตำบล :
  ท่าฉนวน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-655271
โทรสาร :
  ไม่มี
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2481
อีเมล์ :
  schoolnumruang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยมสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าฉนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:58:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง


นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน