ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620089
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  620089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakklongrua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปากคลองเรือ
ตำบล :
  โตนด
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-695020
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ตุลาคม พ.ศ. 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โตนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10:01:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน