ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแหลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620090
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  620090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางแหลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanYangLaem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านยางแหลม
ตำบล :
  โตนด
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-627118
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2500
อีเมล์ :
  banyanglham@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โตนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16:18:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางแหลม


นายอภิรักษ์ สาบุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางแหลม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน