ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620092
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  620092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีคีรีมาศวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srikhirimatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านศรีคีรีมาศ
ตำบล :
  ศรีคีรีมาศ
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  ุ6416
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2461
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คีรีมาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:47:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา


นายรัฐพล โพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน