ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620095
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  620095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANKHIRIMAT WATBUNG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวังยาง
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-943573
โทรสาร :
  ไม่มี
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  watbung.sh@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08:39:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)


นายสังวาลย์ ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน