ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620100
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  620100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป้อมประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpomprachanugull
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองปรือ
ตำบล :
  บ้านป้อม
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055947041
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  banpom01@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านป้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08:04:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล


นางฆัสรา เกษมสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน