ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620101
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  620101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเชิงคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nachoengkere
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาเชิงคีรี
ตำบล :
  นาเชิงคีรี
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม2500
อีเมล์ :
  nachoeng_k@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเชิงคีรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:40:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน