ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620103
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  620103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนนาวัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhunnawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขุนนาวัง
ตำบล :
  นาเชิงคีรี
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-690015
โทรสาร :
  055690015
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  bkns@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง


นายชูชาติ ขาวป้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน