ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620104
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  620104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโว้งบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwongboo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโว้งบ่อ
ตำบล :
  นาเชิงคีรี
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-019317
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเชิงคีรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:49:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโว้งบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน