ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสระลอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620106
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  620106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสระลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasaloy School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาสระลอย
ตำบล :
  บ้านป้อม
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2479
อีเมล์ :
  loy_mee28@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนพระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านป้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 14:19:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสระลอยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน