ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620107
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  620107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระดิ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKRADING
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองกระดิ่ง
ตำบล :
  หนองกระดิ่ง
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-695005
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระดิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 06:21:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง


นายกฤษดา แจ่มทุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน