ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620108
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  620108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำคลองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlumklongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลำคลองยาง
ตำบล :
  หนองกระดิ่ง
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-693500
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2500
อีเมล์ :
  Prasert2503@gmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระดิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:06:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำคลองยาง


นายธีวสุ วงค์สุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำคลองยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน