ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620109
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  620109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองกก
ตำบล :
  โตนด
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โตนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:43:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน