ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินพยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620111
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  620111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินพยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoenpayoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเนินพยอม
ตำบล :
  หนองกระดิ่ง
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระดิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 20:47:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินพยอม


นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน