ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกร่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620112
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  620112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังกร่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangkrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังกร่าง
ตำบล :
  ทุ่งยางเมือง
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-690014
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  banwangkrang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งยางเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:47:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังกร่าง


นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกร่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน