ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620113
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  620113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyangmuang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสงกระสา
ตำบล :
  ทุ่งยางเมือง
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-690014
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05032488
อีเมล์ :
  ymschool55@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งยางเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09:53:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางเมือง


นางเยาวรัตน์ ขาวทุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน