ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620115
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  620115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansampuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสามพวง
ตำบล :
  สามพวง
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-945641
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2478
อีเมล์ :
  sto91@sukhothai 1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามพวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:44:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)


นายภักดี จันทรปิติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน