ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620116
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  620116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantakekhansamakkewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตะเข้ขาน
ตำบล :
  สามพวง
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-614197
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/02/2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามพวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 21:14:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา


นายสวิง ขาวทุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน