ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620117
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  620117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมุจลินทาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadmujjalintaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองจิก
ตำบล :
  หนองจิก
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-947447
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/07/0606
อีเมล์ :
  mujarintaram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:10:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม


นายจำนงค์ บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน