ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620118
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  620118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samakkiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบึงสนม
ตำบล :
  หนองจิก
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/03/2519
อีเมล์ :
  samakkiwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 15:23:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน