ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620119
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  620119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงหญ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbungya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบึงหญ้า
ตำบล :
  หนองจิก
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2545
อีเมล์ :
  Banbuengya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12:59:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า


นายสิทธิพร พัดกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหญ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน