ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620123
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  620123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่เจริญผล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaicharoenphon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านใหม่เจริญผล
ตำบล :
  หนองจิก
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-912605
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13052513
อีเมล์ :
  banmaischool21@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนสายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11:03:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล


นายสมบูรณ์ วันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน