ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตลับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620124
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  620124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตลับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongtalup
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสุวรรณคีรี
ตำบล :
  ศรีคีรีมาศ
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  055-614027
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2519
อีเมล์ :
  ratch2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีคีรีมาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:08:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตลับ


นายอานนท์ อุ่นนังกาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน